Vyberte stránku

Příliš bylo příliš. Toto je kopie e-mailu, který zasílám České poště s.p.

Vážení,

tímto si stěžuji na pobočku v Berouně na adrese (cenzura by Tasselhof):

Dne 31.10.2012 se mi pokusila poštovní doručovatelka doručit na moji adresu (cenzura) dopis určený do vlastních rukou. V dané době byla v bytě pouze moje manželka, které poštovní doručovatelka sdělila, že pokud se nemohu dostavit na poštu v Berouně, tak lze zásilku přeposlat na jinou ukládací poštu, dle mého výběru.

Následující týden jsem se marně pokoušel dovolat na telefonní číslo pobočky (cenzura), které nikdo nezvedal. Pokud zákazník vyčká na telefonu dostatečně dlouho a nechá telefon zvonit déle než půl minuty, tak hovor na druhé straně někdo aktivně vyvěsí.

Dne 7.11.2012 jsem se tedy dostavil na pobočku pošty osobně, před pobočkou jsem čekal již od 7:50. Pošta má oficiální otevírací dobu v 8:00. Tento den se ale přítomné poštovní úřednice rozhodly pobočku otevřít až v 8:05, ačkoliv věděly, že před poštou čeká přibližně deset lidí na otevření pobočky.

Z diskuze s ostatními zákazníky, co před poštou v ten den čekali, mi vyplynulo, že tato pobočka si pravidelně zkracuje otevírací dobu a naprosto nerespektuje oficiální otevírací dobu na pobočce uvedené.

Žádám vás tímto:

1) Abyste sami se zkusili na výše uvedené číslo dovolat a informovali mě o své úspěšnosti.

2) Abyste zasáhli a dohlédli na dodržování otevírací doby na pobočce.

3) Abyste posílili prodlouženou otevírací dobu: V momentě, kdy má pošta otevřeno do 18:00 je v provozu jenom jedna přepážka a zároveň je běžné že v čase od páté do šesté odpoledne navštěvuje pobočku nejvíc zákazníků.

Předem děkuji

Ing. Tasselhof

P.S.: Kopie tohoto e-mailu je uveřejněna na https://tasselhof.com/910227-otevrena-stiznost-ceske-poste.php