Vyberte stránku

Kompletní sada rad. Tím končíme tyto rady, ale nebojte se. Ještě mám pár es v rukávě

Rady pro Temnou Kněžnu:

 1. Krása je pomíjivá, moc je zranitelná. Nebudu riskovat moc kvůli kráse.
 2. Nebudu si dělat starosti srovnáváním své krásy s Hrdinovou Pravou Láskou, či jakoukoliv krásnou, seč nevinnou poddanou. Ano, mohou být krásné coby vesnické děvče, či úslužná pokojská, ale s krásou Temné Kněžny se nedá nic srovnávat.
 3. Raději budu své magické zrcadlo používat pro špehování svých nepřátel, než abych se marně snažila udržet si pověst nejčestnější osoby v království.
 4. Nevyspím se s fortelným Hrdinou až do chvíle, kdy je můj plán vykonán. Kromě případů, kdy jeho víra, že nosím jeho dítě, mi poskytne rozhodující výhodu.
 5. Protože svádění bude součástí mého arzenálu, tak si uvědomím, že „zlá“ a „protivná“ nejsou nutnou podmínkou. Královští ševci, kteří nebudou schopni si toto uvědomit, budou zaživa stáhnuti z kůže před zraky svých nástupců.
 6. Butu nosit boty bez podpadků … A nebo ještě lépe: Při provádění důležitých částí plánu budu obuta do dobrých běžeckých bot.
 7. Má přiléhavá čarodějnická róba bude mít podklad minimálně z kroužkové zbroje.
 8. Nenechám se odradit Hrdinovým odmítáním mých sexuálních nabídek. Jestliže nepodlehne, nevyvolám žárlivou scénu. Místo toho, shrbím ramena a nechám ho vydat se na cestu. Pak svým strážím nařídím, ať ho zajmou jakmile bude opouštět mou pevnost.
 9. Když mi sexy mrkání, lascivní narážky a sexy vlnění boky nedá to, co chci, tak dobře namířená, poloautomatická zbraň to jistě zajistí.
 10. Sex je jistě jednou z mých zbraní, ale to je blaster taky. Když není jasné, jakou zbraň bych měla použít, tak šáhnu po blasteru.
 11. Ani já, ani mé elitní stráže nikdy nebudeme předpokládat, že se nám podařilo zajistit všechny zbraně a prostředky k útěku u právě zajatého Hrdiny. Proto jeho výslechy v mé komnatě budou probíhat jedině tak, že Hrdina bude vysvlečen do naha. To uspokojí více mých cílů najednou.
 12. Budu podporovat kavalírství a nabádat své poddané, aby projevovali správné chovnání kdykoliv, když to nebude v rozporu s mými plány. To zvýší šance, že budu zápasit jenom s galantními Hrdiny. A také to zvýší moment překvapení, kdy pustím k vodě přetvářku a začnu se chovat opravdu zlomyslně.
 13. Nebudu uzurpovat moc pro svého milovaného synáčka, manžela, či jiného blízkého příbuzného. Obzvláště proto, že nakonec nemusí být vděční za moji krutost a zrádnost v jejich jménu. Raději si uzmu veškerou moc pro sebe a zaručím svým příbuzným právo na léno – pokud tedy o to budou stát.
 14. Pokud je Hrdina zároveň mým bývalým milencem (což tomu tak většinou je), budu si pamatovat, proč že jsme se to vlastně rozešli, a připomenu si to ve chvíli, kdy jej zničím.
 15. Jestliže vím, že je Hrdina mým bývalým milencem, ale neví o tom, tak si to nechám pro sebe. Lépe se mi budou odhalovat jeho slabosti – a další intimní detaily, co znám – když nepřipustím odhalení mé identity.
 16. Jestliže Hrdina tvrdí, že je ochoten zradit svůj úkol a přijmout moji nabídku na vládnutí po mém boku, bude mu důvěřováno jedině tehdy, když jeho zrada povede k naprostému zničení daného cíle. Tím ale Hrdina ukáže, jak je bezzásadový, což povede k jeho okamžité popravě.
 17. Moje jedovatá zvířátka, či zvířátka s jedem napuštěnými drápy nebudou pavouci, hadi a havrani, ale koťátka, zlaté rybičky a kanárci.
 18. Vždy budu nosit striptérské oblečení když bude hrozit moje zajetí. Pomůže mi uniknout, když za něj budu chycena a poskytne mi cenné vteřiny navíc nutné k úniku nebo uzmutí únoscovy zbraně.
 19. Budu raději nosit přiléhavé oblečení, nežli rozevláté róby: Přiléhavé oblečení je stejně, nebo možná i více, lichotivé, a mnohem méně náchylné k tomu se o něco zachytit, a nebo se o něco zapálit v momentě triumfu, či útěku.
 20. Pokud potřebuji služby babizny, či stařeny k tomu, abych někoho otrávila, budu požadovat rychlý a smrtící jed, nežli něco, co je spíš na spaní.
 21. Moje armáda Amazonek budou buď samé lesbické mužatky, či ženy co mají dostatek příhodných pohledných mužů dle jejich gusta, co na ně čekají doma.
 22. Mé Amazonky budou nosit plátové brnění zakrývající celé tělo a ne tři drobné trojúhelníčky kroužkové zbroje – které jsou ale vyhrazeny pro oficiální příležitosti.
 23. Jízda mých Amazonek bude umět pokročilou strategii bojových formací a bude vybavena moderními zbraněmi, jako je třímetrové kopí, kdykoliv se budou blížit k nepříteli. Ale ovšem až poté, co lučištnice vyprázdnily do nepřítele všechny své toulce z dvousetmetrové vzdálenosti.
 24. Přehodnotím každý úkol, který by vyžadoval muže pracujícího v mém područí. Je zde dobrá pravděpodobnost, že to moje Amazonky zvládnou taky, a s nižším rizikem.
 25. Mužští společníci jsou téměř vždy ovladatelní skrze laškovné zamrkání a přikývnutí, či mohou být jednoduše svedeni pomocí kouzla, či lektvaru. Tedy, až do chvíle, kdy se nesetkají s Hrdinou. V tom momentě by měli být bezpečně uzamčeni někde daleko od probíhající akce.
 26. Namáhat se s převedením ženy či homosexuála na mou stranu, nebo je zabít? Rozhodnu se pro to méně obtěžující řešení.
 27. Pokud jsem se po provdání přejmenovala na Temnou Kněžnu, tak nechám svého Pána pod palbou kritiky za jeho zlé činy v království a sama si získám lid svou vlídností.
 28. Jestliže jsem se za Temného Pána provdala pod nátlakem, tak můj první rozkaz musí být zbavení se ho, protože on už přeci musí vědět, že mi nemůže věřit ani nos mezi očima.
 29. Jestliže jsem za Temného Pána provdána z donucení, tak tím, že mě osvobodí Hrdina, nevzniká nutnost vzdát se trůnu.
 30. Pokud soupeřím o nadvládu s dalšími Temnými Pány, Temnými Kněžnami a Nejvyššími Kněžími, tak budu předpokládat, že mají přístup k tomuto seznamu a mozek k tomu, aby naslouchali radám z něj.
 31. Nebudu se pokoušet štvát syna proti otci (a to ani mého syna), a to bez ohledu na to, jak jsou si cizí. Pokrevní příbuzní mohou být odporně sentimentální.
 32. Nikdy nebudu trýznit svoji krásnou, ale zvrácenou dceru, či pohledného, ale temného syna. Už tak je těžké vychovat potomka vládnoucí dynastie bez jakýchkoliv dysfunkčních přítěžků. A nikdo nechceme, aby roztrpčený potomek poslechl volání světlé strany a přidal se ke Klaďákům jenom proto, že mu jeho maminka způsobila nešťastné dětství.
 33. Pokud nesmrtelnost není součástí mé Naprosté Nadvlády, tak budu své potomstvo připravovat na převzetí moci. Je lepší opatrně krmit jejich hlad po moci postupným přidáváním pravomocí v Říši, než je ponechat v plánování mé bezpodmínečné abdikace.
 34. Pokud budu mít smůlu a moje dcera bude krásná a nevinná (což je opak krásné, ale zvrácené dcery), tak ji budu bezpodmínečně milovat a podporovat a poskytnu jí co nejvíc prostoru k tomu, aby si vytvořila romantické pouto s nějakým z mladíků, co by mohl být Hrdinou. To mi zaručí a) získání času, po který budu moci studovat Hrdiovy silné a slabé stránky, b) emocionální Hrdinův konflikt, díky kterému Hrdina buď zaváhá či udělá chybu, c) další šanci pro moji dceru vidět svět mýma očima před tím, než budu donucena k tomu ji odstranit.
 35. Nebudu zneužívat, týrat, či plánovat vraždu své nevlastní krásné a nevinné dcery — Jistojistě je k něčemu předurčena, o to se vsadím. Místo toho s ní budu zacházet se vší úctou a láskou, zatímco jí budu nenápadně přetvářet k obrazu svému.
 36. Jakkoliv zvrácené mohou být mé touhy, tak je prakticky zaručeno, že alespoň jeden z mých milionů poddaných je mnohem více nadaný v naplňování mých tužeb a zároveň mi více oddaný, než Hrdina, co se pídí po mém zničení – a to bez ohledu na jeho reputaci u dam.
 37. Mí osobní sluhové budou profesionální bodyguardi a nájemní zabijáci, ale budou oblečení a budou se chovat jako eunuši a služky. I když propustím své běžné strážné kvůli „soukromému rozhovoru“ s Hrdinou, tak mí osobní sluhové (v podstatě další jenom kus nábytku, že?) zůstanou přítomni.
 38. Jakýkoliv bodyguard, co nedokáže udržet disciplínu a soustředení v mém budoáru, bude okamžitě odstraněn těmi zbývajícími.
 39. Naučím se několika druhům sebeobrany, abych se nemusela spoléhat na záchranu od svých svalnatých poddaných.
 40. Projevit slabost může být stejně užitečné, jako zdát se být silná. Budu se tedy projevovat podle aktuální potřeby.
 41. Jestliže potřebuji pomoc ze zásvětí, tak nejdříve projednám smluvní podmínky. Má vlastní duše, mysl a/nebo (především) mé tělo nikdy nebudou bodem k jednání.
 42. Pokud dostanu vynikající nápad, že svedu mocnou, ale zlomyslnou bytost a tak si ji získám jako spojence, samotný proces svedení může zajistit má dublerka. Necítím se na prozkoumávání cizí anatomie.
 43. Nikdy nebudu nosit svůj zářící amulet Moci kolem krku na tenkém zlatém řetízku, či na o dvě čísla větším prstenu. Jestliže je potřeba, aby byl na očích, tak pevný zamykatelný náramek je to, co potřebuji. A jestliže není třeba, aby byl amulet viditelný, tak si jistě najdu vhodné zákoutí ve svých šatech. A k čertu se světélkováním!
 44. Muž, co je již uchvácen mým ženským šarmem, přijme moje rozkazy snadno přes rádio, takže není nijak nutné, abych osobně byla v první linii.
 45. Budu držet pod kontrolou svůj účes a vždy budu mít krátké nehty: Dlouhé a rozpuštěné vlasy jsou až jednoduchou pomůckou pro Hrdinu, či podradného Temného spojence. A zastřihnuté nehty mi umožní stisknout tlačítko svépomocí.
 46. Poznám své fóbie a zlé návyky a podstoupím terapii, abych se jich zbavila. Bylo by až příliš sžírající být donucena vzdát se svého triumfu jenom proto, že někdo do místnosti vhodil hada.
 47. Jestliže ze semínek odporu klíčí revoluce, najmu si nejlepší PR společnost, aby vytvořila můj veřejný obraz, že: 1) Jsem jenom figurkou a veškerou moc má doopravdy premiér; 2) došlo k nedorozumění; 3) nebo že jsem jenom žena, co dostává špatná doporučení od rady. Možnosti 1) a 3) mi dávají naději neztratit hlavu, jestliže je moje strana poražena Hrdinou — A zanechá zadní vrátka otevřená pro další díl.
 48. Internet je můj kamarád. Za pomoci svých dvojnic, mohu inspirovat k loajalitě pomocí www.TemnaKnezna.freevideo.cz, strachu pomocí www.TemnaKnezna.roumenovomaso.cz a čiré otrocké podřízenosti pomocí www.TemnaKnezna.bdsm.cz. Také budu vydělávat prodejem triček a jiných reklamních materiálů se značkou TemnáKněžna(TM).
 49. Jestliže existuje věc, kdy se při pohledu na ni sentimentálně sesypu, tak raději budu nosit černé brýle, aby nebylo nic poznat.
 50. Pokud má Hrdina zlé dvojče, tak ono dvojče bude mnohem lepším paňácou pro mediální obraz „máme se rádi.“ Tohle si budu pamatovat a budu si dávat pozor na rádce, co by mohli mít dobré dvojče.
 51. Rádoby čarodějky, bez ohledu na to jak mají nařasené šaty, vysoké hlásky a neschopné parťáky, budou považovány za stejně vážné a strašlivé hrozby a vyčlením na jejich zničení stejné, nebo možná ještě větší úsilí, než na běžného Hrdinu

Poznámky ke stavbě Temného Hradu

 1. Začni s kvalitní stavbou. Rozbitá okna a chatrná konstrukce sice mohou vypadat pitoreskně, ale tvůj superpočítač musí být chráněn před prachem, brouky a deštěm; a navíc: Kdo by při dnešních cenách tepla chtěl topit pánubohu do oken?
 2. Místo toho, aby sis stavil nápadnou Pevnost Zla, tak přemýšlej o pronájmu nenápadného skladu, prázdné kancelářské budovy, krachující supermarket, či opuštěný business park. Ušetří ti to prachy, hůř se to dá najít a navíc to už bude připojeno na inženýrské sítě.
 3. Popřemýšlej nad zaplněním nevyužitého místa v laborce nefunkčními, ale krásně vypadajícími počítači — záhadný vzhled a podoba, koupené levně – to udrží tvé poddané v bázni.
 4. Sklad tajemného starého vybavení je taktéž užitečný pro odehnání vetřelců. Studie prokázaly, že většina tajných agentů začne utíkat, jakmile několik velkých a působivých věcí začne jiskřit a začne se z nich linout kouř. Doprovodná siréna „brzo to bouchne“ způsobí, že více než 90% agentů mezinárodní kontrašpionáže začne okamžitě zdrhat k nejbližšímu východu bez toho, aniž by si ověřili, zda náhodou to kouřící vybavení není součástí temného plánu, kterému se snaží vyhnout.
 5. Mechanismus sebezničení by měl jít spustit jenom z centra zařízení/lodě/pevnosti a měl by implodovat zvenčí dovnitř namísto klasické exploze zevnitř ven.
 6. Tvé velící středisko by mělo mít pečlivě střeženou místnost na stém podzemním podlaží, která bude obsahovat výkonný superpočítač o velikosti autobusu, s falešným zakódovaným plánem. Tento počítač nebude k ničemu připojený a zároveň nebude mít jakoukoliv reálnou funkci. Pravé velící středisko bude notebook připojený přes družici, na zahradním stolečku se skládací židlí, poblíž vršku výtahové šachty, za dveřmi označenými „hlavní uzávěr vody,“ který bude přístupný neuzamčenými dveřmi sloužícími pro údržbáře.
 7. Na nenápadném místě mimo svou pevnost schovej dálkově ovladatelné reproduktory s nahrávkou rychle ujíždějícího sportovního aura. Jestliže se Hrdina dostane dovnitř, tak se někam schovej a pusť danou nahrávku, pak v klidu vyčkej, až rychle odběhne ke svému autu, aby tě pronásledoval. Pak se zase vrať ke své původní práci.
 8. Pokud je to jenom trochu možné, tak nedopusť, aby jakákoliv šachta vedla přímo k reaktorovému jádru. Jestliže je nutné postavit takovou šachtu, tak by měla mít zavíratelné přetlakové vpustě na každém druhém patře a náhradní systémy odvětrávání pro případ nouze.
 9. Tvé počítače by měly mít nenarušitelné přívody elekřiny a tvé obvody by měly používat spínače a pojistky se správnou tolerancí.
 10. Pečlivě si prostuduj všechnu dokumentaci, co byla přibalena ke tvému starému počítačovému šuntu. Nauč se vyjadřovat přesně tím stylem, jako ta dokumentace. Pokud bláznivě podlehneš touze sdělit Hrdinovi detaily svého plánu, tak ti nebude rozumět ani slovo.
 11. Nikdy by nemělo být nezbytně nutné skladovat výbušniny a/nebo benzín kdekoliv blízko hlavího velínu a/nebo hlavního počítače. Jestliže je ale přesto z nějakého důvodu nutné, aby tam byly, tak by měly být skladovány v betonovém buinkru ochráněném pevnými protipožárními dveřmi a spolehlivým hasícím systémem. To samé platí pro toxický odpad, kyselinu, či tekuté helium.
 12. Všechny pasti okamžité smrti (samonapouštěcí nádrže, drtiče odpadu, plynové komory atp.) by měly být izolovány od komunikace a měly by mít vlastní zdroj energie.
 13. Je moudré předpokládat, že odhadovaný čas na zabití (OČZ) uváděný v návodu na použití je založen na testech na ne-hrdinech a uvádí pouze minimální nutný OČZ. Tudíž, Hrdinové uvěznění v dané pasti by zde měli setrvat několikanásobek OČZ a i poté by měli být považováni za nebezpečné – dokud nebudou jejich těla spálena.
 14. Všechny pastě musí mít jenom jednu cestu dovnitř a ven. Jakákoliv cesta z pasti ven by měla být následována ještě lepší a rychlejší pastí.
 15. Pamatuj: Sebevětší množství dekoratérské práce nemůže nahradit chybějící auru všeprostupujícího Zla

Poznámky ohledně Ultimativních zbraní/kouzel

 1. Nikdy se nezúčastním aukce Ultimativní zbraně. Jestli je doopravdy tak dobrá, jak je o ní psáno v reklamě, tak by její majitel byl jistě již dávno Temným Pánem.
 2. Jakákoliv Ultimativní zbraň, která vyžaduje sestavení alespoň pěti artefaktů roztroušených v nejzazších končinách světa, se dá sestavit v mé soukromé laboratoři za přibližně půlku času a za trojnásobné bezpečnosti.
 3. Jakákoliv Ultimativní zbraň, co byla rozebrána a její součástky byly roztroušeny do prakticky nedostupných končin celého světa, nemohla být tak dokonalou, protože jinak by ji nikdo nikdy nerozebíral.
 4. Jestliže mě Finální ZAklínadlo, či povolání Temna vysiluje a vystavuje nebezpečí kolapsu ze zpětného rázu, tak taková kouzla budu podnikat hluboko v mé pevnosti a před samotým obřadem se dobře vyspím.
 5. Existuje jasné vysvětlení, jak jsem se dostal ke Knize Stínů poslední Temné kněžky. Jestliže tím vysvětlením je, že jsem ji prostě porazil, tak onu knihu budu používat pouze jako zarážku u dveří.
 6. Místo toho, abych riskovel krádež 200 megatunové vodíkové pumy a tu využíval k terorizování města, požadujíc miliardy dolarů nutných na spuštění mého Ďábelského plánu, si prostě otevřu evangelikální církev. Tím kromě financí získám také dav fanatických uctívačů, který splní jakýkoliv můj rozkaz kdykoliv to jen budu potřebovat.
 7. Jestliže se dostanu k Ultimativní zbrani, a nebo ji sestrojím, okamžitě ji použiju na plný výkon a tak, aby se co nejvíc naplnil můj ultimativní sen světové nadvlády. Žádné varovné výstřely do vzduchu, žádné předvádění ve stylu: „Tohle je jenom ukázka mých schopností!“
 8. Taktéž nebudu používat Ultimativní zbraň jenom proto, že Hrdina je už za dveřmi. Jestliže se doopravdy jedná o Ultimativní zbraň, tak jeho snahy stejně přijdou vniveč.
 9. Nebudu provádět žádné ultimativní zaklínadlo, které ke svému úspěchu vyžaduje neposkvrněnou oběť, protože se mi nechce a) shánět takovou vzácnost a za b) spoléhat se na vlastnost, kterou může zhatit Hrdina, či Hrdinka během pár minut osamotě.
 10. Pokud lze moji superzbraň ovládat pomocí počítačů a/nebo jiných elektr(on)ických zařízení, tak není jedinů důvod mít jenom jeden set takových zařízení připojený hned do hlavního napájení. Maketa takového ovládání, připojená k velkým pojistkám bude navíc přítomna hned u zbraně.
 11. Jakkoliv velkou mohu mít touhu k tomu použít Ultimativní zbraň či kouzlo se vzácnou, prakticky neobjevitelnou chybkou, drobnůstkou, co by mohla zhatit moje plány, tak bude-li zde možnost použít tisíce skoro-ultimativních zbraní, či kouzel bez takové chyby, tak vždy se přikloním ke druhé variantě.
 12. Nikdy nebudu používat mysl pozměňující kouzlo s prostorovým a dlouhodobým účinkem k vyřešení nepokojů, protože a) Působnost kouzla jednoho dne opadne, či se v cílené populaci vyvine odolnost vůči kouzlu a populace, kterou jsem si podmanil, mě začne nevyhnutelně nenávidět a za b) Návštevníci zvenku, neovlivněni původním kouzlem, okamžitě začnou podezřívat neochvějné štěstí mých poddaných a začnou něco proti tomu podnikat.

Různá Temná předsevzetí:

 1. Plánovaný útok na základnu Odporu bude mít datum až po opravdovém útoku na danou základnu.
 2. Jesliže chci ovládnout svět, tak se nenechám svést možnostmi získat absolutní moc, protože by se mi to mohlo vymstít. Ale jestliže chci absolutní moc, mohl bych zauvažovat i o možnosti světové nadvlády.
 3. Nikdy nevstoupím do spojenectví, o kterém si nebudu jistý, zda ho mohu zradit. A vždy budu předpokládat, že mí spojenci uvažují stejně.
 4. Až přijde čas k sjednocení všech teroristických organizací pod jeden silný zločinecký syndikát, tak na setkání všech nižších bossů nezabiju jen nejvěího odpůrce mé nadvlády a nebudu pak vyhrožovat ostatním. Místo toho zabiju toho nejsilnějšího a pak postupně vyhladím i zbytek.
 5. Jestliže nemůžu okamžitě odpravit Hrdinu, tak si najdu čas na jeho kompletní svázání – a tím myslím, že nebude moct pohnout ani malíčkem u nohy. Několik rolí potravinové fólie spojené s důkladným zauzlováním do provazů je nejlepší variantou.
 6. Jedním z mých rádců bude profláknutý autor béčkových cajdáků. Jestliže se bude můj plán shodovat s jakoukoliv jeho zápletkou, tak plán okamžitě přepracuju.
 7. Chladnokrevně jsem zabil již desetitisíce lidí. Jestliže ale nedokážu chladnokrevně zabít malé chlupaté štěňátko se smutnýma očima, tak si svou pozici nezasloužím.
 8. V souboji muž proti muži, bez ohledu na to, jak moc mám navrch, budu vždy bojovat unfair a podle, s cílem vždy zvítězit co nejrychleji.
 9. Naprostý zájem o věc je důležitý: Jestliže zjistím, že jsem ještě zcela nepřešel na Temnou Stranu, tak okamžitě přeruším veškeré snahy o světovou nadvládu až do doby, kdy vymítím poslední molekulu Dobra ze svého těla.
 10. Nasazení štěnice na Hrdinovo oblečení neznamená, že bych neměl použít i jiné metody sledování osob.
 11. Přepínač na „zajistit“ na mém světelném meči, či na blasteru bude doopravdy přepínač pro „zpětný chod“ či „okamžité přetížení.“
 12. Pokud si neumím najít čas k vymyšlení a zapamatování si 12místného hesla s čísly, velkými a malými písmeny a se speciálními znaky, tak taky můžu rovnou svůj Ultimátní Plán uchovávat jako texťák na pracovní ploše.
 13. Jestliže se můj potomek nechá zlákat silami Dobra, nebudu se pokoušet k jeho přivedení zpět na Temnou Stranu. Prostě ho odepíšu jako ztracený případ a zničím ho, pokud se postaví proti mně. Temného dědice si holt najdu někde jinde.
 14. V mých nákladech na zaměstnance bude také pár neschopných, ale loajálních poradců: Jednak mě mí nepřátelé budou podceňovat a taky mi to zajistí pár živých štítů navíc v případě, že bude má obrana prolomena.
 15. Budu týrat své poddané, ale ne až do momentu nemajetnosti, zchátralosti a zoufalství. Jsem Temný Pán, nikoliv Hloupý.
 16. Pokud se objeví věrohodné proroctví, že budu poražen, či zabit určitou osobou nebo při určité události, tak nebudu plýtvat silami na to, abych se snažil daným okolnostem zabránit. Budu si užívat své nadvlády každým dnem plnými doušky tak dlouho, jak jen budu moci a mezitím budu věnovat rozumnou dávku pozornosti v hledání proroctví, které by mě vysekalo z toho prvního proroctví.