Vyberte stránku

Poznámky ke stavbě Temného Hradu

 1. Začni s kvalitní stavbou. Rozbitá okna a chatrná konstrukce sice mohou vypadat pitoreskně, ale tvůj superpočítač musí být chráněn před prachem, brouky a deštěm; a navíc: Kdo by při dnešních cenách tepla chtěl topit pánubohu do oken?
 2. Místo toho, aby sis stavil nápadnou Pevnost Zla, tak přemýšlej o pronájmu nenápadného skladu, prázdné kancelářské budovy, krachující supermarket, či opuštěný business park. Ušetří ti to prachy, hůř se to dá najít a navíc to už bude připojeno na inženýrské sítě.
 3. Popřemýšlej nad zaplněním nevyužitého místa v laborce nefunkčními, ale krásně vypadajícími počítači — záhadný vzhled a podoba, koupené levně – to udrží tvé poddané v bázni.
 4. Sklad tajemného starého vybavení je taktéž užitečný pro odehnání vetřelců. Studie prokázaly, že většina tajných agentů začne utíkat, jakmile několik velkých a působivých věcí začne jiskřit a začne se z nich linout kouř. Doprovodná siréna „brzo to bouchne“ způsobí, že více než 90% agentů mezinárodní kontrašpionáže začne okamžitě zdrhat k nejbližšímu východu bez toho, aniž by si ověřili, zda náhodou to kouřící vybavení není součástí temného plánu, kterému se snaží vyhnout.
 5. Mechanismus sebezničení by měl jít spustit jenom z centra zařízení/lodě/pevnosti a měl by implodovat zvenčí dovnitř namísto klasické exploze zevnitř ven.
 6. Tvé velící středisko by mělo mít pečlivě střeženou místnost na stém podzemním podlaží, která bude obsahovat výkonný superpočítač o velikosti autobusu, s falešným zakódovaným plánem. Tento počítač nebude k ničemu připojený a zároveň nebude mít jakoukoliv reálnou funkci. Pravé velící středisko bude notebook připojený přes družici, na zahradním stolečku se skládací židlí, poblíž vršku výtahové šachty, za dveřmi označenými „hlavní uzávěr vody,“ který bude přístupný neuzamčenými dveřmi sloužícími pro údržbáře.
 7. Na nenápadném místě mimo svou pevnost schovej dálkově ovladatelné reproduktory s nahrávkou rychle ujíždějícího sportovního aura. Jestliže se Hrdina dostane dovnitř, tak se někam schovej a pusť danou nahrávku, pak v klidu vyčkej, až rychle odběhne ke svému autu, aby tě pronásledoval. Pak se zase vrať ke své původní práci.
 8. Pokud je to jenom trochu možné, tak nedopusť, aby jakákoliv šachta vedla přímo k reaktorovému jádru. Jestliže je nutné postavit takovou šachtu, tak by měla mít zavíratelné přetlakové vpustě na každém druhém patře a náhradní systémy odvětrávání pro případ nouze.
 9. Tvé počítače by měly mít nenarušitelné přívody elekřiny a tvé obvody by měly používat spínače a pojistky se správnou tolerancí.
 10. Pečlivě si prostuduj všechnu dokumentaci, co byla přibalena ke tvému starému počítačovému šuntu. Nauč se vyjadřovat přesně tím stylem, jako ta dokumentace. Pokud bláznivě podlehneš touze sdělit Hrdinovi detaily svého plánu, tak ti nebude rozumět ani slovo.
 11. Nikdy by nemělo být nezbytně nutné skladovat výbušniny a/nebo benzín kdekoliv blízko hlavího velínu a/nebo hlavního počítače. Jestliže je ale přesto z nějakého důvodu nutné, aby tam byly, tak by měly být skladovány v betonovém buinkru ochráněném pevnými protipožárními dveřmi a spolehlivým hasícím systémem. To samé platí pro toxický odpad, kyselinu, či tekuté helium.
 12. Všechny pasti okamžité smrti (samonapouštěcí nádrže, drtiče odpadu, plynové komory atp.) by měly být izolovány od komunikace a měly by mít vlastní zdroj energie.
 13. Je moudré předpokládat, že odhadovaný čas na zabití (OČZ) uváděný v návodu na použití je založen na testech na ne-hrdinech a uvádí pouze minimální nutný OČZ. Tudíž, Hrdinové uvěznění v dané pasti by zde měli setrvat několikanásobek OČZ a i poté by měli být považováni za nebezpečné – dokud nebudou jejich těla spálena.
 14. Všechny pastě musí mít jenom jednu cestu dovnitř a ven. Jakákoliv cesta z pasti ven by měla být následována ještě lepší a rychlejší pastí.
 15. Pamatuj: Sebevětší množství dekoratérské práce nemůže nahradit chybějící auru všeprostupujícího Zla