Vyberte stránku

Na twitteru jsem našel odkaz na tenhle článek o tom, jaké prasárny taky pan Asimov tvořil. Tohle je moje přihláška do překladatelské soutěže:

Dessert
There was a young woman called Rhoda
As sweet as chocolate soda
    It was such delight
    To screw her at night    
Then once more at dawn as a coda.

Mňamka na závěr
Jednou byla dívka jménem Rhoda,
slaďoučká jak čokoládová soda
     potěšením zavání
     celonoční píchání
A ještě za úsvitu jednou si jí podat.

Temptress of the Nile
Cleopatra’s cute little minx
With a sex life thats’s loade with kinks.
    Marcus A. she would steer amid
    The palms and Gread Pyramid
And tey’d screw on the head of the sphinx.

Nilská kněžka
Kleopatřina malá svůdná koketa
se sexuálně pěkně rozlétla
     Marcus A. kvůli ní nevuvidí
     ani palmy ani pyramidy
Na hlavě sfingy se s ním proplétá

We all get old
There was an old lady of Brewster
Who would mutter, whenewer I grewster
    „You’re losing the knack,
    Or you’re missing the crack,
‚Cause it don’t feel as good as it yewster.“

Všichni stárneme
Stará paní z Boleslavi,
si mumlá když se mi nepostaví:
     „Ztrácíš snad víru,
     když hledáš díru,
Ty tam jsou dny staré slávy!“

She’s no dope
Upon high Olympus, great Zeus
Muttered angrily, „Oh, what the deuce!
    It takes spriced ambrosia
    To get the nymphs cosier
And Hera supplies grapefruit juice.“

Už mu nestačí:
Na hoře Olympu, velký Zeus,
nadával horečně: „Ó jaký hnus!
     Chce to jen trochu ambrózie
     na s nymfama orgie.
A Héra nalévá grepový džus.“

Good Thinking
There was a young lass of New York
Who loved fondling her boyfriend’s big dork.
    She would stroke and embrace it,
    Then carefully place it
In the place where her two tights did fork.

Dobré mravy
Byla jedna mrška z New Yorku
milovnicí chlapeckých šourků
     Chvíli se s nimi mazlila
     A pak je pečlivě vmístila
Do svého Venušina pahorku.

Oh, Daddy!
A pious young minister’s pappy
Had a sex life, diverse, hot and snappy
    It shocked his dear son
    When he had all that fun,
But it made girl parishoners happy.

Ach, otče!
Zbožného ministrantského papínka nejvíce
partnerky vydžely dlouho jak jepice
       šokovalo ovečky věrné
      jak užívá si dennodenně
Ale měl velmi šťastné farnice