Vyberte stránku

Jak na nový rok, tak po celý rok. Vykopáváme radami pro partnerky Temného Pána


Rady pro Temnou Kněžnu:

 1. Krása je pomíjivá, moc je zranitelná. Nebudu riskovat moc kvůli kráse.
 2. Nebudu si dělat starosti srovnáváním své krásy s Hrdinovou Pravou Láskou, či jakoukoliv krásnou, seč nevinnou poddanou. Ano, mohou být krásné coby vesnické děvče, či úslužná pokojská, ale s krásou Temné Kněžny se nedá nic srovnávat.
 3. Raději budu své magické zrcadlo používat pro špehování svých nepřátel, než abych se marně snažila udržet si pověst nejčestnější osoby v království.
 4. Nevyspím se s fortelným Hrdinou až do chvíle, kdy je můj plán vykonán. Kromě případů, kdy jeho víra, že nosím jeho dítě, mi poskytne rozhodující výhodu.
 5. Protože svádění bude součástí mého arzenálu, tak si uvědomím, že „zlá“ a „protivná“ nejsou nutnou podmínkou. Královští ševci, kteří nebudou schopni si toto uvědomit, budou zaživa stáhnuti z kůže před zraky svých nástupců.
 6. Butu nosit boty bez podpadků … A nebo ještě lépe: Při provádění důležitých částí plánu budu obuta do dobrých běžeckých bot.
 7. Má přiléhavá čarodějnická róba bude mít podklad minimálně z kroužkové zbroje.
 8. Nenechám se odradit Hrdinovým odmítáním mých sexuálních nabídek. Jestliže nepodlehne, nevyvolám žárlivou scénu. Místo toho, shrbím ramena a nechám ho vydat se na cestu. Pak svým strážím nařídím, ať ho zajmou jakmile bude opouštět mou pevnost.
 9. Když mi sexy mrkání, lascivní narážky a sexy vlnění boky nedá to, co chci, tak dobře namířená, poloautomatická zbraň to jistě zajistí.
 10. Sex je jistě jednou z mých zbraní, ale to je blaster taky. Když není jasné, jakou zbraň bych měla použít, tak šáhnu po blasteru.
 11. Ani já, ani mé elitní stráže nikdy nebudeme předpokládat, že se nám podařilo zajistit všechny zbraně a prostředky k útěku u právě zajatého Hrdiny. Proto jeho výslechy v mé komnatě budou probíhat jedině tak, že Hrdina bude vysvlečen do naha. To uspokojí více mých cílů najednou.
 12. Budu podporovat kavalírství a nabádat své poddané, aby projevovali správné chovnání kdykoliv, když to nebude v rozporu s mými plány. To zvýší šance, že budu zápasit jenom s galantními Hrdiny. A také to zvýší moment překvapení, kdy pustím k vodě přetvářku a začnu se chovat opravdu zlomyslně.
 13. Nebudu uzurpovat moc pro svého milovaného synáčka, manžela, či jiného blízkého příbuzného. Obzvláště proto, že nakonec nemusí být vděční za moji krutost a zrádnost v jejich jménu. Raději si uzmu veškerou moc pro sebe a zaručím svým příbuzným právo na léno – pokud tedy o to budou stát.
 14. Pokud je Hrdina zároveň mým bývalým milencem (což tomu tak většinou je), budu si pamatovat, proč že jsme se to vlastně rozešli, a připomenu si to ve chvíli, kdy jej zničím.
 15. Jestliže vím, že je Hrdina mým bývalým milencem, ale neví o tom, tak si to nechám pro sebe. Lépe se mi budou odhalovat jeho slabosti – a další intimní detaily, co znám – když nepřipustím odhalení mé identity.
 16. Jestliže Hrdina tvrdí, že je ochoten zradit svůj úkol a přijmout moji nabídku na vládnutí po mém boku, bude mu důvěřováno jedině tehdy, když jeho zrada povede k naprostému zničení daného cíle. Tím ale Hrdina ukáže, jak je bezzásadový, což povede k jeho okamžité popravě.
 17. Moje jedovatá zvířátka, či zvířátka s jedem napuštěnými drápy nebudou pavouci, hadi a havrani, ale koťátka, zlaté rybičky a kanárci.
 18. Vždy budu nosit striptérské oblečení když bude hrozit moje zajetí. Pomůže mi uniknout, když za něj budu chycena a poskytne mi cenné vteřiny navíc nutné k úniku nebo uzmutí únoscovy zbraně.
 19. Budu raději nosit přiléhavé oblečení, nežli rozevláté róby: Přiléhavé oblečení je stejně, nebo možná i více, lichotivé, a mnohem méně náchylné k tomu se o něco zachytit, a nebo se o něco zapálit v momentě triumfu, či útěku.
 20. Pokud potřebuji služby babizny, či stařeny k tomu, abych někoho otrávila, budu požadovat rychlý a smrtící jed, nežli něco, co je spíš na spaní.
 21. Moje armáda Amazonek budou buď samé lesbické mužatky, či ženy co mají dostatek příhodných pohledných mužů dle jejich gusta, co na ně čekají doma.
 22. Mé Amazonky budou nosit plátové brnění zakrývající celé tělo a ne tři drobné trojúhelníčky kroužkové zbroje – které jsou ale vyhrazeny pro oficiální příležitosti.
 23. Jízda mých Amazonek bude umět pokročilou strategii bojových formací a bude vybavena moderními zbraněmi, jako je třímetrové kopí, kdykoliv se budou blížit k nepříteli. Ale ovšem až poté, co lučištnice vyprázdnily do nepřítele všechny své toulce z dvousetmetrové vzdálenosti.
 24. Přehodnotím každý úkol, který by vyžadoval muže pracujícího v mém područí. Je zde dobrá pravděpodobnost, že to moje Amazonky zvládnou taky, a s nižším rizikem.
 25. Mužští společníci jsou téměř vždy ovladatelní skrze laškovné zamrkání a přikývnutí, či mohou být jednoduše svedeni pomocí kouzla, či lektvaru. Tedy, až do chvíle, kdy se nesetkají s Hrdinou. V tom momentě by měli být bezpečně uzamčeni někde daleko od probíhající akce.