Vyberte stránku

KOMPLETNÍ set rd pro kladné postavy – jak pro Hrdinu příběhu, tak pro neméně hrdinného kapitána hvězdné lodiPokud budu Hrdinou…

 1. Nebudu se dávat dohromady s pobočníky, co vyhledávají prostitutky. Ačkoliv taková „zábava“ jistě na chvíli osvobozuje od břemene Heroické Výpravy, tak ženy, co se věnují tomuto řemeslu, mají sklony krást artefakty nutné k porážce Temného Pána, nebo jsou jeho špionky a/nebo nájemné vražedkyně, navíc jsou přenašečkami nepříjemných nemocí a (což je úplně nejhorší) mě mohou dostat do pěkného průšvihu u mé Jediné Lásky.
 2. Nikdy nebudu naslouchat argumentům Temného Pána ohledně cti a/nebo morálky. Pokud by opravdu postupoval podle vlastních argumentů, nikdy by se nestal Temným Pánem.
 3. Pokud Temný Pán vezme rukojmí, budu předpokládat, že zadržovaní jsou mrtví, a tak jim uspořádám náležitou zádušní mši. Budu ignorovat jakékoliv přísliby Temného Pána ohledně jejich bezpečného návratu. Taktéž upozorním všechny své blízké, aby ode mě očekávali tento přístup.
 4. Pokud se budu chtít setkat se svým ex-partnerem, co na mě pustil hodně špíny v propagandistických materiálech Temného Pána, tak rozhodně nebudu sám a neozbrojený. Obzvláště, když se setkání má odehrát v baru na území Temného Pána.
 5. Pokud Temný Pán visí na kraji útesu a drží se posledními zbytky sil, nebudu se pokoušet mu pomoct. Pokud bude čas a prostředky, tak ho místo toho hned zabiju.
 6. Když mi někdo poradí, abych zničil magický artefakt, co jsem uzmul Temnému Pánovi… Tak taky tak učiním.
 7. Pokud na mě někdo bude naléhat, ať mu prozradím tajemství mé síly, tak mu řeknu nějaký uvěřitelný nesmysl, co bude obsahovat i návod, jak mohu být své síly zbaven. Jakmile někdo dodrží onen mnou smyšlený postup, tak budu vědět odkud vítr fouká.
 8. Pokud se někdo z mojí družiny začne měnit v něco velkého a nebezpečného, okamžitě podniknu kroky nutné k zastavení hrozby a nebudu čekat na to, až se můj kamarád plně promění. A podobně se budu chovat i u nepřátel: Jakmile se nepřítel začne morfovat v něco jiného, okamžitě na nej začnu útočit místo toho, abych užasle zíral na to, v co se to sakra mění.
 9. Nikdy neodpřísáhnu bezpodmínečnou poslušnost. Taktéž nebudu přísahat poslušnost nikomu, kdo neprokázal svůj charakter.
 10. Každému členovi družiny řeknu jiný návod na to, jak mě má odlišit od podvodníka. Takže když mě jeden z nich zradí a navíc se mě bude pokoušet nahradit podvodník, ostatní členové družiny stále budou vědět, kdo je ten pravý.
 11. Nikdy nebudu předpokládat, že můj protivník je mrtvý, pokud nebudu mít k dispozici jeho ostatky na ohledání. A i tak budu pamatovat na možnosti klonování či magie vzkříšení.
 12. Vymyslím nějaký druh sledování, abych hned poté, co opustím místnost, viděl ošklivý pohled svého zrádného pobočníka. Jedině tak budu mít dostatečné varování ohledně jeho plánované zrady.
 13. Samozvaní proroci, co pronášejí své věstby ve složitých hádankách, budou požádáni aby přebásnili svá proroctví do jednoduché a snadno pochopitelné prózy. Pokud daný prorok odmítne vyhovět dané žádosti, poprosím nejbližší pětileté dítě, aby mi vysvětlilo smysl oné věštby.
 14. Nebudu plýtvat časem na to, abych přesvědčil boháče k tomu, aby se přidali k Odporu. Jediný způsob jak zbohatnout na území Temného Pána je ten, že s ním spolupracujete. Jakýkoliv boháč, co se cítí vinen svou spoluprací nejlépe poslouží Odporu tím, že se k němu nepřidá veřejně.
 15. Pokud mi můj Mistr řekne, že ještě nejsem dostatečně připraven na to utkat se s Temným Pánem, tiše přijmu jeho rozhodnutí a budu pokračovat ve svém výcviku.
 16. Pokud někdo ze Špatných Záporáků zabije mého Mistra, znamená to, že jednoznačně nejsem dostatečně připraven na to, abych jej okamžitě pomstil. Místo toho se stáhnu a budu zlepšovat své schopnosti.
 17. Zařídím si svůj osobní život tak, aby ničemu nevadilo, když někdo odhalí moji skrytou identitu.
 18. Když získám schonost vidět budoucnost, nebudu se snažit zabránit ničemu z toho, co uvidím. Nikdy to nezabralo.
 19. Pokud se budu muset rohodnout mezi záchranou svých milovaných, nebo splněním svého Úkolu, tak budu mít na paměti, že pokud selžu při plnění Úkolu, tak to nejspíš způsobí i smrt mých milovaných. Takže moje rozhodnutí bude jasné: Splnění Úkolu.
 20. Pokud budu zajat Temným Pánema podaří se mi utéct, budu myslet na to, že mě Temný Pán sleduje. Takže když je mým cílem základna Odporu, tak nejdřív půjdu na úplně jiné místo, tam se převléknu a vyměním své příslušenství a dopravní prostředek, a až pak pojedu do základny Odporu.
 21. Pokud někdo z mé družiny záhadně zmizí a pak se vrátí a snaží se chovat „nenuceně,“ okamžitě začnu předpokládat, že jeho oddanost je zpochybnitelná.
 22. Starým láskám, co se přidají k Odporu, budou přiděleny práce, které vylučují jakýkoliv kontakt se mnou. To mě ochrání před pokusy Temného Pána, aby je využil jako agentky, ale také před žárlivými výlevy mojí Jediné Milované.
 23. Budu předpokládat, že Temný Pán pracuje na tom, aby neutralizoval moje superschopnosti. Tudíž se naučím i způsobům boje co plně nespoléhají na mé schopnosti.
 24. Pokud uzavřu dohodu s Temným Pánem, tak budu mít na paměti, že jeho argumenty pro spojenectví nebyly zrovna čistočistou pravdou a zradí mě v pro něj nejpříhodnějším okamžiku.
 25. Nikdy nebudu cestovat do minulosti, abych se vysekal ze šlamastyky ve které právě jsem. Nikdy to nepomohlo.
 26. Je jedno, jak důvěryhodně vypadá – prostě nikdy nepodám ruku s Temnému Pánovi
 27. Když můj kamarád, co je mocným čarodějem, nedorazí včas na dohodnuté setkání, tak nebudu čekat až na své narozeniny kvůli tomu, abych začal s Heroickou Výpravou. Na výpravu vyrazím místo toho okamžitě.
 28. Cokoliv, co se mi zdá až příliš snadné — jako třeba útěk z pevnosti Temného Pána, porážka chapadlatého monstra atd. — asi bylo doopravdy až moc snadné.
 29. Pokud mě Temný Pán pozve na loveckou vyjížďku, tak odmítnu pozvání.
 30. Když budu mít u sebe plány Temného Pána a moje zatčení je nevyhnutelné, tak nevydám originál všanc svému malému chlupatému zvířátku, aby jej zaneslo do bezpečí. Místo toho udělám co nejvíc kopií a rozešlu je po co nejvíce malých chlupatých zvířátkách.
 31. Pokud mám skrytou identitu, tak se pokusím udržet svoji přeměnu pokud možno co nejjednoduší a nejrychlejší, aby mě nikdo během ní nemohl vyrušit.
 32. Nikdy nebudu zatajovat informace jenom proto, že bych chtěl zabránit celosvětové panice; ničemu to nikdy nepomohlo.
 33. V mém úkrytu bude speciální místnost pro všechny otravné děti, šprty, zaláskované fandy a jakékoliv další otravy co strašně nutně chtějí být členy mé skupiny. V této místnosti budou drženi tak dlouho, dokud se mi nepodaří porazit Temného Pána. Pokud budou k dispozici holopaluby, tak je ve spánku umístím do simulátoru a aktivuji jim program s názvem „Hrdinská Adventůra.“
 34. Pokud se mě pokusí svést smyslně krásná dcera Temného Pána, budu mít na paměti hrozbu pohlavně přenosných chorob, kterými jistě ona dívka trpí, protože obcovala se všemi stvůrami z podsvětí, a také na to, že Temný Pán má někde skrytou kameru a/nebo křišťálovou kouli, co mě sleduje a navíc jistě Temný Pýán nutí moji Jedinou Lásku k tomu, aby se na to všechno dívala.
 35. Nebudu se zbytečně vrhat do nepřátelské palby, souboje na pěsti a nebo proti rozzuřeným psům.
 36. Vesmír je třírozměrný. Takže nemusím útočit na té samé rovině jako nepřítel.
 37. Nebudu se spoléhat na to, že jsou ostatní členové Odporu tak sebeobětaví jako já.
 38. Nemusím dávat Temnému Pánovi šanci. Klidně ho střelím i do zad.
 39. Nikdy nezakřičím: „Ten je můj!“ jenom proto, abych se hned vrhnul do boje muž proti muži s Temným Pánem nebo některým z jeho pobočníků. Ovšemže, můžu zakřičet: „Ten je můj!“ a ustoupit vzad, aby mí pobočníci mohli útočit vší silou na dezorientovaného nepřítele.
 40. Pokud se obyvatelům spřátelené vesnice podaří porazit elitní jednotky Temného Pána, tak se na pár minut zastavím a zkusím se zamyslet nad tím, co udělali, aby zvítězili. Danou taktiku pak zapracuji do své strategie.
 41. Pokud je moje Jediná Láska unešena a donucena ke sňatku s Temným Pánem, tak s její záchranou počkám až poté, co skončí svatební obřad. O dřívější záchranu se pokusím jedině tehdy, kdyby jí měl onen obřad zranit a nebo jakkoliv změnit.
 42. Pokud to ještě neumí, tak naučím svoji Lásku základům sebeobrany. Takže, když jí bude Temný Pán držet jako živý štít, tak bude schopná jej kopnout do rozkroku.
 43. A taky jí naučím bojovat se zbraněmi a ve střelbě tak moc, jak to jenom její přirozený talent dovolí. (Pokud to ještě neumí)
 44. Pokud se mi podaří porazit lépe ozbrojeného nepřítele díky štěstí a/nebo talentu, tak se alespoň pokusím zmocnit se jeho zbraně.
 45. Pokud se nám podaří vniknout do pevnosti Temného Pána neortodoxní cestou, jako například hlavní stokou, a ona vypadá naprosto nestrážena, tak se zastavíme a probereme možnosti, proč tomu tak je, místo toho, abychom naivně pokračovali dál a libovali si, jaké to máme štěstí.
 46. Poté, co nemilostně zabiji několik tuctů bezejmených vojáků z Legie Teroru, nebudu najednou brát nějaké ohledy na Temného Pána, jeho rodinu, nebo pobočníky, nebo kohokoliv jiného, kdo má pár řádků textu ve scénáři.
 47. Když zabiju jelena Temného Pána, tak nepotáhnu onu mrtvolu až do jeho pevnosti, abych ji mohl ukázat Temnému Pánovi jenom proto, abych mohl říct drsnou hlášku, která mě dostane do takových trablů, že se budu muset probojovávat ven. Místo toho vezmu mrtvolu domů a užiju si zvěřinové hody.
 48. Budu pamatovat na to, že když se Záporák snaží zabít hodně lidí, tak se doopravdy nebude nikdo zajímat o to, že jsem ho zabil místo toho, abych ho jenom odzbrojil. Obzvláště v momentě, kdy smrt bude vypadat jako nehoda.
 49. Pokud mám na výběr ze dvou vysvětlení jednoho fenoménu, kde jedno z nich je čistě vědecké a druhé je snůška New Age blábolů, tak se přikloním k vědeckému výkladu.
 50. Mí roboti budou naprogramováni tak, aby mluvili pouze v případě, kdy chtějí říct něco opravdu užitečného. Jedině tak nepodlehnu pokušení je ignorovat v případě, když budou mít důležité informace.
 51. Když nahlas vyjevím své úmysly a nějaký robot se mě při tom zkusí přerušit, tak jej alespoň vyslechnu.
 52. Každý den budu nosit jiné oblečení, aby mě Temný Pán, či jeho pobočníci nemohli okamžitě rozpoznat.
 53. Pokud mi někdo usekne ruku a ona mi bude nahrazena protézou, tak si do protézy nechám nainstalovat alespoň kudlu. Nejenom že ji budu moct použít jako překvápko proti Špatňákům, ale taky se mi budou snáze otevírat konzervy.
 54. Nebudu mít s nikým sex před bitvou, protože pak se onen či ona v bitvě obrátí proti mě a nebo zemře.
 55. Bez ohledů na vyšší morál, nikdy nebudu vyvyšovat kulturu nad vlastní život.
 56. Pokud získám důkazy proti svému nepříteli, či nadřízenému, tak udělám několik jejich kopií a uložím je na různých místech. Nikdy nebudu nikomu půjčovat jedinou kopii oněch materiálů. A pokud mi někdo nařídí zničit důkazy, tak tak udělám … poté, co jsem si vyrobil ještě více kopií.
 57. Nebudu se snažit přimět své pobočníky k rychlejšímu útěku tak, že je potáhnu za ruku. Místo toho jim raději doporučím, aby se přestali otáčet a dívat se na tu hrůzu, co se řítí za náma. (krysy, láva, atd.)
 58. Nikdy nenechám svého parťáka, aby na mě někde počkal. Jenom se dostane do větších trablů, než kdyby mě následoval.
 59. každý člen Odporu bude muset projít testy DNA, abychom co nejdříve zjistili jakékoliv pokrevní příbuznosti.
 60. Pokud mě od přežití a nebo záhuby celé galaxie dělí pouhopouhých pět vteřin, tak se pokusím omezit své projevy nehynoucí věrnosti, lásky a nebo bezmezného žalu na nutné minimum.
 61. Jakmile omráčím Záporáka, tak jej pokud možno potichu zabiju, a nebo alespoň potichu zmrzačím, když ho nebudu moct zabít. A nebo ho alespoň nenápadně odzbrojím. Pokud se mi nepodaří ani jedno ze jmenovaného, tak musím počítat s tím, že mě Záporák přepadne zezadu.
 62. Mí loajální, důvěryhodní a po zuby ozbrojení bodyguardi mě budou provázet při každé příležitosti.
 63. Nikdy neopustím svou Jedinou Lásku a/nebo svou rodinu nechráněné. Ledaže by se dokázali bránit sami.
 64. Vždy si s sebou vezmu tolik zbraní, kolik jsem schopen unést.
 65. Nikdy nikomu nedovolím, aby osamotě mluvil s vězněm. Ale někdy budu předstírat, jakoby tomu bylo naopak.
 66. Všichni vězni budou neustále monitorováni. Jedině tak zjistím, zda někdo nekuje plány proti mně.
 67. Když objevím záhadný kokon u sebe doma, ve své stodole, v mé hvězdné lodi, na mimozemské planetě a/nebo kdekoliv jinde, tak do něj nebudu strkat hlavu a nebudu jím třást rukama, abych zjistil, zda je ta věc živá. Místo toho nechám kokon prozkoumat dálkově ovládaným robotem.
 68. Nebudu důvěřovat bytosti, co má neúměrné množství chapadel.
 69. Vždycky si budu číst poznámky psané drobným písmem.
 70. „Nechat se zajmout Temným Pánem“ je dobrá strategie, jak zjistit jeho úmysly. Ale existuje mnoho jiných způsobů, jak toho dosáhnout, a všechny tyto ostatní způsoby budou vyzkoušeny předtím, než přejdu k tomuto nápadu.
 71. Zbraň mé volby bude taková, co umožňuje co největší vzdálenost mezi mnou a mým cílem.
 72. Pokud se u dvou identických lidí budu muset rozhodnout, kdo z nich je můj nejlepší přítel a kdo slizký podvodník, tak je oba omráčím a vyřeším vše během výslechů v oddělených celách.
 73. Pokud budu utíkat z pevnosti Temného Pána, pokusím se na útěku zničit co nejvíce vybavení, především však všeho, co by mohlo být využito k mému pronásledování (koně, džípy, raketové skůtry, atd.). A pokud budu mít dostatek času, tak zničím vše, až na pár kousků nutných k mému útěku a k útěku mých přátel.
 74. Pokud si můj pobočník neustále stěžuje na to, že nosím s sebou ten nejmocnější magický artefakt, tak jej vyměním za pobočníka, co tolik nebrblá.
 75. Žádnému robotovi v mých službách nebude dovoleno, aby si nainstaloval emoční čip.
 76. Budu zdvořilý ke všem: Ať už k příteli, nepříteli nebo k neutrálním. Obzvláště k neutrálním.
 77. budu nosit opasek s tisícema kapsiček. Ačkoliv v něm nebudu nosit úplně všechno, tak budu předstírat, že jsem bez něj bezmocný – to abych ošálil Temného Pána.
 78. S policejními složkami budu jednat s respektem, dovolím jim, aby se věnovali věcem, co zvládnou a budu se snažit získat jejich doporučení, pokud tomu budou přát okolnosti. Tím se stvoří pouto vzájemné podpory a navíc budu vypadat dobře v policejních záznamech.
 79. Pokud mám nějakou slabinu, zkusím si najít pobočníka, kerý nemá stejný handicap. Pokud se mi to nepovede, tak alespoň utvořím alianci s jiným Hrdinou, co daný hendikep nesdílí.
 80. Když se budu snažit vetřít se do pevnosti Temného Pána, tak se převleču za někoho, koho dokážu bezpečně napodobit.
 81. Pokud budu v zoufalé tísni kvůli tomu, že mi bude docházet vzácná látka, která slouží jako palivo mojí lodě, tak proskenuji své okolí, zda se tam ona látka nenachází. A dám přitom obzvláště důraz na proskenování šperků, či jiných dekorativních předmětů nošených místními domorodci.
 82. Vycvičím své strážné tak, aby předpokládali, že hlas z poza rohu: „Pojď sem!“ je hlasem nepřátelovým a tudíž aby podle toho tak jednali.
 83. Pokud jsem donucen utéci, protože jsem padl do léčky a byl jsem téměř obklíčen hordou svých nepřátel, tak nebudu utíkat domů v domnění, že je tam bezpečno. Pokud se jednalo o takhle rozsáhlou léčku, tak na mě někdo jistojistě číhá i doma.
 84. S téměř naprostou jistotou mám někde své zlé dvojiče. Když už ne jako sourozence, tak jitě jako výtvor z laboratoří Temného Pána. Budu na to vždy myslet a taktéž i plánovat.
 85. Nikdy nedovolím, aby nejnovější módní vlny v oblékání omezily možnost vzít si veškeré vybavení nutné pro úspěch mé výpravy.
 86. Pokud mě bude Temný Pán citově vydírat tím, že budu odpovědný za něco, co plánuje udělat, tedy pokud s ním nebudu spolupracovat, tak mu nemilosrdně odpovím jednou z objektivistických pouček.
 87. Jestliže Temný Pán nosí masku, je to zřejmě proto, že buď nechce prozradit svoji pravou identitu a nebo protože je neskutečně ohavný. Psychicky se dopředu připravím na obě možnosti, abych co nejvíce zvládl šok zůsobený pohledem do jeho tváře poté, co mu strhnu masku.
 88. Pokud někdo otevře portál do samotného pekla a já znám způsob, jak jej opět uzavřít, tak onen způsob okamžitě uplatním a nebudu se babrat s tím, abych stále dokola všem všechno vysvětloval.
 89. Lidé, co si neustále stěžují na to, že jim nikdo nedůvěřuje mohou být: (a.) Agenti Temného Pána. (b.) Lidé, kterým Temný Pán ovládá vědomí. (c.) Naprosto nepoučeni o principech kontrarozvědky a nebo přístupu sdělování jenom těch informací, co nutně potřebujete vědět. (d.) Nebezpečně neurotičtí a/nebo dětinští. Každopádně ani jedna z kategorií nejsou lidé, kterým by se dalo důvěřovat.
 90. Pokud o mě prorok prohlásí, že mým osudem je „porazit Temnotu,“ „osvobodit utiskované,“ či jiný neuvěřitelný účel, okamžitě začnu s přípravami na svoji budoucí roli. Nebudu čekat na to až proroka a několik dalších nevinných lidí vymaže Temný Pán z holé existence.
 91. Jestliže mi mé superschopnosti poskytuje talisman, tak jej nikdy nebudu nosit veřejně a vždy jej budu mít schován ve svém poklopci/své podprsence. V momentě, kdy budu aktivovat své superschopnosti, tak vždy budu v ruce viditelně držet blyštivý kus bižuterie, co nemá jakékoliv mystický potenciál.
 92. Začnu svůj celoživotní boj proti zlu okamžitě poté, co objevím své superschopnosti a nebudu čekat na to, až nějaký ze zločinců unikne policii a zabije někoho z mých blízkých.
 93. Pokud budu chtít vstoupit do skrýše Temného Pána, tak ji předtím nechám obklíčit, aby mí spojenci mohli chytit Temného Pána utíkajícího zadním vchodem, zatímco já se budu dobývat přes hlavní vstup.
 94. Pokud zjistím, že někdo z mých druhů má tajemství (např. muž putuje maskován jako žena, nebo je to blízký příbuzný Temného Pána, … a tak podobně) Tak jim hned nezakážu pokračovat ve výpravě. Místo toho si o nich zjistím víc podrobností.
 95. Pomoc od politiků budu získávat tak, že jim budu vysvětlovat, jak mé počínání má vliv na jejich osobní prospěch. Politik, co mi bude chtít pomoci z pouhé dobroty své srdce, je doopravdy zrádce co mě podrazí v ten nejméně vhodný okamžik.
 96. Pokud je můj Mistr poražen Temným Pánem nebo jeho pobočníkem, tak se v tichosti stáhnu místo toho, abych z plných plic řval: „NÉÉÉÉ!“
 97. Hory a nebo hrady co jsou vymodelovány jako lebky, ošklivé tváře, pěsti, atd., jsou samým centrem veškerého Zla. Jakákoliv moje návštěva těchto míst bude tedy dopředu pečlivě naplánována a připravena.
 98. Loajální a spolehlivé členky mé výpravy se hodí mnohem více na roli mé Jediné Lásky, než marnivé a zhýčkané princezny, co mi stejně nikdy nedaj.
 99. Zjistím si podrobnosti o všech příbuzných a i jejih potomstvu u všech mých bývalých lásek. Je téměř jisté, že něktěří z těch, se kterými již nepočítám, teď pracují pro, a nebo dokonce jsou Temným Pánem.
 100. Nikdy neodkopnu nápomocného poustevníka/učence jenom proto, že o něm mí pobočníci tvrdí, že je šílený.
 101. Když zjistím, že jsem se narodil a/nebo byl přesunut do vesmíru, kde nejsou konzistentní přírodní zákony, tak emigruji do alternativního vesmíru stvořeného lepším autorem.

Pokud budu kapitánem hvězdné lodi…

 1. Navrhnu taktické systémy tak, abych nemusel osobně zaměřovat každou vypálenou střelu
 2. Do elektrických obvodů své lodi nechám nainstalovat přepěťové chrániče. Takže zásah nějaké vzdálené části lodi nezpůsobí výbuch kontrolního panelu na můstku.
 3. Své lodě navrhnu tak, aby jejich ovládání nešlo odstřihnout z informačního kiosku umístěného na palubě pro hosty.
 4. Všechny lodní systémy budou zdvojené, takže selhání jedné komponenty nezpůsobí znehybnění celé lodi.
 5. Můj počítač bude naprogramován tak, že v případě, kdy je bitva již nevyhnutelná, tak bude nepřátelské jednotky (co se teleportují na moji loď) teleportovat ven do volného prostoru. A nebo ještě lépe: Do reaktoru nepřátelské lodi, pokud to bude jen trochu možné. Když jsme u té téleportace … tak na můstek nepřátelské lodi teleportuji kilo antihmoty.
 6. Pokud se v mé blízkostí odmaskuje nepřátelská loď a začne nabíjet fotonová torpéda, okamžitě na ni začnu pálit a nebudu čekat na to, až na mě vystřelí dvě až tři salvy.
 7. Pokud bude někdo z posádky zajat nepřítelem, okamžitě nechám změnit veškeré přístupové kódy a jakmile to bude jen trochu možné, tak odpojím hlavní počítač, nechám mu vyčistit paměť a znovu jej nainstaluji z originálních disků.
 8. Kdokoliv, kdo nepovažuje za zábavu hru v karty, či četbu knížky nebo poslech muziky, případně dobře vybavený bar, nebude vpuštěn na moji palubu, protože já si holopalubu nainstalovat nenechám!
 9. Jakmile obsadím nepřátelskou základnu, tak nechám odmontovat cizácké počítače, ty pak slisuji do velké krychle, kterou vyhodím do nejbližší hvězdy. A pak nainstaluju v základně vlastní systém.
 10. Pokud mám v posádce člena, co je pokrytecký zbabělec, co nás neustále dostává do trablů jenom kvůli své hamižnosti, tak asi po třetím případu tohoto chování budu jednat tak, abych zachránil sám sebe a ostatní členy posádky a nechám, aby si onen člen vyžral to, co si zasel.
 11. Za žádných okolností se nikomu nezapřisáhnu, že nějakou technologii nebudu používat.
 12. Pokud mám technologicky vyspělejšího nepřítele, jehož úmyslem je eliminovat celou moji civilizaci, a já se dostanu k možnosti tohoto nepřítele vymazat z linie času … tak tu možnost využiji.
 13. V mé lodi budou mít všechna křesla bezpečnostní pásy. Navíc v pravidelných intervalech po lodi umístím náhradní skafandry a přetlakové ventily.
 14. Chronicky selhávající technologie budou z mé lodi odstraněny.
 15. Aby mi můj hlavní počítač nemohl přeprogramovat kdejaký jouda na palubě, tak software umístím do ROM pamětí pevně připájených na základní desku. RAM bude vyhrazena pouze pro data.
 16. Moje loď bude mít co nejvíce manuálně ovladatelných částí. Takže, když mi hlavní počítač začne jankovatět, tak jej budu moci vypnout pomocí čudlíku u mého sedadla. A i poté bude moje loď ovladatelná.
 17. Nepovolím nikomu, kromě lidem od technologií, aby si četl manuály a/nebo plány mojí lodi. Pokud někdo bude chtít k technikům, bude muset nejprve projít přísnou bezpečnostní prověrkou a náležitým školením bezpečnosti. Ale na druhou stranu: Manuály a plány k čistě fiktivní lodi budou všem volně k dispozici.
 18. Pokud můj motor a nebo zbraňové systémy vyžadují dlouhé nabíjení mezi jednotlivými použitími, budu pátrat po technologiích, co dokáží pracovat v kratších intervalech.