Vyberte stránku

báseňPředpokládáme, že limita se k nekonečnu blíží
Kde i dvě rovnoběžky se kříží
Jako krky labutí prohnutý integrál
Ze zlomků e na ixtou seškrtal

Přičti, odečti, vynásob
Derivuj, integruj ze všech dob,
Znalosti střádej,
v matematice bádej.