Vyberte stránku

co si je potřebuju sepsatTakže:
Ve vesnici Quinger je komunistický režim. Alespoň se to tak jeví. Mají vše společné a neznají krádeže ani nic takového podobného. Dokonce ani zbraně nemají, což je pro mě, jako zloděje velkou výhodou.

Podle toho, co nám řekli vesničané, tak zdejší vesnice věří v jednoho Boha. Jmenuje se Nejvyšší a jediný, kdo s ním komunikuje je kněz Pilát.

O chod Quingeru se stará starosta, který určuje výše přídělů a tak. Příděly jsou ale do určité míry určeny také výtěžkem z rybolovu, což má pod palcem správce přístavu. A nesmíme zapomenout na to, že vše je vůle Nejvyššího, takže do toho kecá velekněz.

Moc je tedy rozdělena mezi tyto tři lidi. A ještě navíc vesnickou kroniku vede taky Pilát. Samozřejmě, pokusili jsme se zjistit více a naše družina se šla ještě druhý den večer zeptat za Pilátem, zda nám nenechá nahlédnout do kroniky.

Pilát nás odbyl a velmi rychle nás vykázal ven. Navíc s námi jednal skrz škvírku ve dveřích. To je fakt divné. Asi měl co skrývat. Rozhodli jsme se, že druhý den ráno po bohoslužbě se tam vydáme.

Ale druhý den ráno po snídani zvon na bohoslužbu nezazvonil. Po chvíli vyšel ven ministrant, že velekněz je mrtvý. Škoda, náš plán na jeho vraždu nevyšel, protože zemřel dřív, než jsme ho stihli zabít.

Ale má to jedno negativum. Do kroniky nahlédneme, až bude zvolen nový velekněz. Ale ovšem: Já jsem se hned po bohoslužbě vloupal do veleknězova domu.

Ale než jsem se dostal dovnitř, vyslechl jsem rozhovor starosty a jeho pomocníka, že novým veleknězem by měl být zvolen Ambrozius. Je prý pro jejich účel vhodnější, než kněz Matouš.

Ale velekněze volí kněžská rada složená z devíti kněží a poměr hlasů je zatím prý 5:4 pro Matouše. Ale poté, co jsem vyslechl tuto větu starosta se svým pomocníkem odešel.

Rychle jsem si prohlédl příbytek velekněze. Jeho mrtvola byla stále v posteli, ale měl jsem smůlu. Mrtvolu již někdo omyl a převlékl. Tudíž pokud zemřel jinak než přirozenou smrtí (jak tvrdí starosta) tak to stejně nezjistím.

Kronika byla zamčená, a proto jsem se věnoval veleknězovým spisům. Nalezl jsem jeden zajímavý svitek. Jeho zadní strana totiž byla použita jako piják a obtisklo se na ní toto:

„Přijeďte sedmého dne, až bude slunce nejvýš … vyřiďte Valeronovi, ať se nebojí … vše je připraveno… přístav nehlídaný… nedostavěná pevnost… 3 lodě … velekněz P…“

Tudíž tady jsou moje otázky:

– Kdo je Valeron a proč má přijet?

– Jaký měl velekněz důvod psát tento dopis? Vydírán nemohl být, manželka mu zemřela před deseti lety a neměl děti. Ovšem touha po moci to nemohla být, protože té měl dost.

– Proč se podepisoval jako velekněz P(ilát), když se mohl podepsat buď jako velekněz nebo jako Pilát.

– Psal ten dopis Pilát?

– Zemřel Pilát přirozenou smrtí?

Otázky, otázky a zase otázky…