Vyberte stránku

Konečně doma!Sice zatím jenom na týden, ale zase jsem si zkusil, že mi to tady fakt funguje. Vysokorychlostní internet je nadosah i soudruhům z Tasslovic! Po dlouhém a úmorném snažení úderníků se konečně podařilo!

Soudruzi Krovalenko, Mičurenko a Nemakčenko dlouze bádali v nejlepších laboratorních podmínkách, jaké jim jenom mohly naše hrdé, socialistické Tasslovice poskytnout a jelikož tito úderníci dali hlavy dohromady, zrodil se úžasný projekt.

Ústřední výbor Tasslovic, vedený generalissimem Tasslem moudře schválil plán na osmou pětiletku sedmé dekády druhé poloviny prvního zápřahu, kde si soudruzi dali nelehký úkol: Zavést EDGE i do Tasslovic.

Socialističtí pracovníci hrdě vykročili vstříc tomuto nelehkému úkolu. Ba co víc, zhostili se ho s takovou vervou, že plán pětiletky splnili dříve, než moudré vedení naplánovalo!

Již dnes je v Tasslovicích zkušební provoz této technologie, kterou soudruzi testují na skvělém výrobku našich spřátelených bratří z Nokialánie: Byl nám zapůjčen multifunkční stroj „Sevastopol 6630„. Naše bratry z Nokialánie uvítal samotný generalissimus Tasselhof a při té příležitosti měl ohromný projev.

Jeho projevu naslouchalo bez dechu všech 9214 obyvatel Tasslovic, včetně nově se přistěhovavších obyvatel naší skvělé socialistické vlasti, které naše tajná … eh … náš úřad pro dokumentaci obyvatelstva ještě nestihnul zaregistrovat.

Z tohoto projevu si dovolujeme odcitovat podstatnou část, ze které jsme z časových důvodů vystřihli frenetický potlesk nadšeného obyvatelstva za každou větou:

„Soudruzi a soudružky! Úderníci a údernice! Oznamuji vám, že jsme vykročili správným směrem a tento směr držíme! Nebojíme se ničeho a kráčíme dál, jednotní, v jednom velkém, socialistickém šiku!

Jen a jenom takto máme šanci čelit imperialistické agresi nepřátelských uzurpátorů! Napněme proto své síly a vykročme levá vpřed! Tuto pětiletku jsme splnili na 115%! Ale příští, příští splníme na sto dvacet!

A ať si uzurpátoři říkají co chtějí! Ať si imperialistická klika sedí na své ropě potřísněné krví nevinného obyvatelstva! My se nedáme! Naše síla je nakonec porazí a my budeme vítězové!“

Ústřední výbor socialistické strany Tasslovic si vzal k srdci generalissimův projev při plánování další pětiletky. Smělý plán byl založen do spisů: Pátá kniha třetího oddílu prvního sloupce na sedmý odstavec stránky 52.

Nebojme se, soudruzi, tohoto hrdého plánu! Vykročme vstříc, levá vpřed s hrdou písní na rtech! Dohnat a předehnat! To je motto Tasslovic do další pětiletky!

Kupředu levá, zpátky ni krok!