Vyberte stránku

Černý muž kráčí v dál
černou krajinou beze snů
kdo ho viděl hned se bál
kráčí nocí beze dnů

Kráčí sám a nepoznán
černý muž s myslí černou
jde dál nikam nepozván

Jde a bere si co jeho je,
jsi jeho dřív než bys sis škrt
jsii jeho a bez boje
Ten muž je sama Smrt.